Kontakt

VELEPRODAJA

Hörmann Hrvatska d.o.o.

Nova cesta 50, 10000 Zagreb

Tel:    +385 1 3689 800

Fax:   +385 1 3091 125

E-mail :  mailspam@spam.comspam@spam.comhormann.hr

www.hormann.hr

radno vrijeme: pon-pet, 08-16h

SERVIS

SERVISNE INTERVENCIJE

Radnim danom pon-pet : 08-16h

Hitne intervencije: 0-24 h

Prijava servisa 0-24h: 01 / 3689-801

E-Mail: servisspam@spam.comspam@spam.comhormann.hr

 

 

Filip Vrbek

Voditelj servisa

Tel: 01 / 3689-801

E-Mail: f.vrbek.zgbspam@spam.comspam@spam.comhormann.hr

 

 

Radovan Tepić

Servis i postprodaja

Tel: 01 / 3689-819

E-Mail: r.tepic.zgbspam@spam.comspam@spam.comhormann.hr

 

 

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Sandra Banić

Voditelj računovodstva i financija

Tel: 01 / 3042-479

E-Mail: s.banic.zgbspam@spam.comspam@spam.comhormann.hr

MARKETING

Margarita Tomić

Voditelj marketinga 

Tel: 01 / 6392 813

E-Mail:m.tomic.zgbspam@spam.comspam@spam.comhormann.hr

 

 

 

PROJEKTIRANJE

Marina Jovišić

Podrška arhitektima i projektiranje

Tel: 01 / 3689 804

E-Mail: m.jovisic.zgbspam@spam.comspam@spam.comhormann.hr

 

 

PRODAJA I LOGISTIKA

Marijana Matijanić

Voditelj regionalne prodaje

Tel: 01 / 6392 814

E-Mail: m.matijanic.zgbspam@spam.comspam@spam.comhormann.hr

 

Đani Dominić

Produkt manager za PP i krilna vrata

Tel: 01 / 6392 805

E-Mail: d.dominic.zgb@hormann.hr

 

Katarina Trgo

Voditelj logistike i transporta

Tel: 01 / 3689 804

E-Mail: k.putanec.zgb@hormann.hr

DIREKTOR

Hrvoje Kireta

Direktor

Tel: 01/ 3689 802

E-Mail: h.kireta.zgbspam@spam.comspam@spam.comhormann.hr