Izjava o svojstvima prema BauPVO

Jednostavno unesite DoP broj koji se nalazi na tipskoj pločicivrata/dvorišnih vrata i preuzmite Izjavu o svojstvima u obliku PDF datoteke.