Stupovi u pješačkoj zoni

Stupići

Stupići

Stupići predstavljaju najčešći oblik načina kontrole prilaza - s pravom, naime, njihove mogućnosti primjene su mnogobrojne. Naši podizni stupići omogućuju fleksibilno i pouzdano reguliranje prilaza i prolaza.

Uz individualne koncepte upravljanja te kombinaciju različitih izvedbi stupića, mogu se, prema Vašim potrebama, napraviti prilagođena rješenja. Kako bi mogli jamčiti veliku stabilnost te otpornost na temperaturne promjene ili vremenske neprilike, naši podizni stupići prolaze kroz opsežne kontrole kvalitete i provjere sigurnosti.

Naši podizni stupići odlikuju se kompaktnom i fleksibilnom montažom, te se mogu, ovisno o modelu, u slučaju nužde podići unutar 1,5 sekunde. Svi cilindri naših stupića iz linije Security Line i High Security Line su izgledom identični. Zahvaljujući kombinaciji izgledom ujednačenih podnih ploča, stupići iz obje linije mogu se vrlo uspješno kombinirati u jednom objektu. Zbog ujednačenog vanjskog izgleda različitih izvedbi podiznih stupića i njihovoj decentnoj optici, oni se vrlo harmonično uklapaju u cjelokupan koncept bez da pritom ugrožavaju sliku i izgled grada.

Stupići ispred palače
Poller Security Line Icon

Naša Security Line Vam nudi stupiće za svakodnevnu kontrolu prilaza na primjerice privatna parkirališta, prilaze industrijskom zemljištu ili pješačke zone. Security Line obuhvaća automatske, poluautomatske, uklonjivi i fiksni stupići. Dodatno nudimo pojačane stupiće s višom razinom zaštite.

Poller High Security Line Icon

Naša High Security Line je pravi izbor za zaštitu posebno osjetljivih područja s najvišim zahtjevima po pitanju sigurnosti. Ova linija nudi automatske, uklonjive i fiksne stupiće, koji raspolažu međunarodnim sigurnosnim certifikatima ili su u skladu s istima. Stoga ovi stupići pružaju odličnu zaštitu.

Pregled stupića i razina sigurnosti

Razina sigurnosti stupića mjeri se različitim udarnim opterećenjima. Energija kojom vozilo udara o stupić ovisi o vrsti vozila, težini i brzini kojom se vozilo kreće. Energija udarnog opterećenja je odlučujuća za nastanak oštećenja i funkcije podiznog stupića.

Energija udara s razaranjem

Vrijednost prikazuje pri kojoj brzini odgovarajućeg vozila će stupić izdržati udarno opterećenje. Primjerice, ukoliko vozilo težine 1200 kg udari o podizni stupić pri brzini 57 km/h (vidi grafički prikaz), može doći do trajnog oštećenja mehanike i konstrukcije pa će zamjena podiznog stupića nakon sudara biti neizbježna. U većini slučajeva se sprječava prolaz vozila.

Energija udara bez razaranja

Vrijednost prikazuje, da u slučaju naleta određene vrste vozila pri maksimalnoj brzini kretanja neće doći do oštećenja mehanike i konstrukcije podiznog stupića. Primjerice, ukoliko vozilo težine 1200 kg udari o podizni stup pri brzini 25 km/h, neće se narušiti funkcija i sigurnost podiznog stupića.

Automatski stupići

Automatski podizni stupići imaju prednost da se po potrebi brzo i bez tjelesnog napora spuste te jednako brzo podignu iz poda. Na taj se način može bez problema propustiti pojedina osobna vozila dok se drugima može onemogućiti prolaz. Naši stupići dostupni su u različitim izvedbama ovisno o Vašim potrebama zaštite i frekventnosti uporabe.

Poller Security Line Icon

Automatski podizni stupići iz naše linije Security Line

  • Automatski podizni stupići s integriranim elektromehaničkim pogonom za srednje frekventno korištenje (oko 100 pomaka u danu, 200.000 ukupnih pomaka).
  • Automatski podizni stupići s integriranim hidrauličkim pogonom za visoko frekventno korištenje (oko 2.000 pomaka u danu, 3.000.000 ukupnih pomaka).
  • Automatski podizni stupići s ojačanim materijalom cilindra, povećanom otpornosti i integriranim hidrauličkim pogonom za visoko frekventno korištenje (oko 2.000 pomaka u danu, 3.000.000 ukupnih pomaka).
Poller High Security Line Icon

Automatski podizni stupići iz naše linije High Security Line:

  • Automatski podizni stupići s integriranim hidrauličkim pogonom za visoko frekventno korištenje (oko 2.000 pomaka u danu, 3.000.000 ukupnih pomaka).

 

 

Individualno konfigurirani koncepti upravljanja omogućuju upravljanje prilazom prema potrebama. Možete se odlučiti za upravljanje koje se bazira na modelu Master-/Slave-, što znači da jedan automatski podizni stupić kontrolira druge automatske podizne stupiće koji ga slijede. Ovisno o širini prolaza, na ovaj način se može kombinirati i upravljati s većim brojem podiznih stupića. Nadalje, upravljački uređaj se može proširiti s upravljačkim elementima (kao npr. kodnim tipkovnicama) i / ili daljnjim priključnim jedinicama, npr. za indukcijske petlje.

Automatski podizni stupići u pješačkoj zoni

Poluautomatski stupići

Naši poluautomatski podizni stupići idealni su za sve scenarije uporabe koji zahtijevaju nisku frekventnost korištenja (oko 5 pomaka u danu, 3.000.000 ukupnih pomaka).

Iskoristite naše poluautomatske podizne stupiće za, primjerice, rezervaciju parkirnog mjesta na parkiralištu Vaše tvrtke. Uzdignut podizni stupić sprječava okupaciju Vašeg parkirnog mjesta od strane treće osobe. Osobe koje imaju odobrenje za parkiranje mogu bez problema koristiti parkirno mjesto nakon što ručno spuste podizni stupić.

Poller Security Line Icon

Naši poluautomatski stupići opremljeni su s plinskom oprugom te im stoga nije potrebno napajanje strujom. Stupići se spuštaju ručnim pritiskom, a integrirana plinska opruga automatski podiže stupić nakon otključavanja.

Stupići na vađenje

Naši stupići na vađenje su izvrstan odabir za situaciju prilaza s vrlo niskom frekventnosti korištenja (oko 2 pomaka u danu).

Koristite naše podizne stupiće za osiguranje područja koja su većim dijelom dana zatvorena, ali su u određenim vremenima prohodna. Na primjer, to su ograđena područja na kojima se održavaju događanja, pa su ista prohodna odnosno ograđena za prolaz u točno definiranim vremenima.

Uklonjivi stupići iz linije Security Line Icon

Ako se dogodi situacija u kojoj je potrebno spontano ukloniti podizne stupiće, zbog primjerice prolaska službi za spašavanje, u tom slučaju se podizni stupići iz linije Security Line mogu demontirati uz minimalan napor i bez korištenja alata.

Podizni stupići na vađenja iz linije High Security Line

Opcionalno se možete odlučiti i za podizne stupiće na vađenje iz linije High Security Line s ojačanim podnožjem. Oni se mogu demontirati uz pomoć posebnog alata.

Fiksni stupići

Želite li u određenim područjima trajno ograničiti prolaz, odlučite se za naše fiksne podizne stupiće. Oni su prikladni za - najčešće - trajno ograničavanje prostora, primjerice pješačke zone u kojoj je potrebno trajno ograničiti prolazak osobnih vozila i u kojoj se ne odvija dostava. U slučaju oštećenja ili posebnog događaja, naši se fiksni podizni stupići s podnom pločom mogu vrlo jednostavno demontirati.

Naši fiksni podizni stupići dostupni su u različitim izvedbama:

Fiksni stupići iz linije Security Line

Iz linije Security Line možete birati stupiće s podnom pločom, stupiće sa sidrom ili stupiće s pojačanim pričvršćenjem za podlogu.

Fiksni stupići iz linije High Security Line

U našoj liniji High Security Line dostupni su Vam podizni stupići s ojačanim betoniranim podnim pričvršćenjem, s kojim je bitno povećana zaštita.

Ostale barijere

Blokade prolaza do 6 metara širokih ulaza i izlaza, naprave za uništavanje guma s ciljem sprječavanja prolaska u suprotnom smjeru: informirajte se o ostalim proizvodima iz linije High Security Line pod barijerama.

Prednosti Hörmann podiznih stupića

Kompaktna i fleksibilna montaža

Kompaktna i fleksibilna montaža

Kod stupića s integriranim hidrauličkim pogonom u sam stupić kompaktno su ugrađene sve funkcijske komponente. Integrirani hidraulički sustav zahtijeva samo male količine ulja čime se znatno smanjuje opasnost od šteta po okoliš. Opcionalno možete dobiti i biološki razgradivo ulje kako bi se 100% isključila opasnost od šteta po okoliš. Još jedna prednost: upravljanje se pomoću kabela za struju / upravljanje može montirati na udaljenosti do 80 metara od stupića.

Izgledom identične izvedbe stupića

Izgledom identične izvedbe stupića

Radi individualne kombinacije stupića iz linija Security i High Security Line cilindri svih stupića izgledaju isto. Pored toga se pomoću podne ploče ujednačenog izgleda fiksni, poluautomatski i automatski stupići savršeno mogu kombinirati međusobno. Tako se dobiva 100% skladan ukupni izgled.

Brza sigurnost u slučaju opasnosti

Brza sigurnost u slučaju opasnosti

Otvoren ulaz ne mora biti sigurnosni rizik. Pomoću funkcije za slučaj nužde EFO (Emergency Fast Operation) spušteni se stupići aktiviraju vrlo brzo, za otprilike 1,5 sekunda, te tako u situacijama opasnosti pružaju brzu zaštitu.

Individualne koncepcije upravljanja

Individualne koncepcije upravljanja

Pomoću upravljačkog uređaja mogu se objediniti kompletne koncepcije upravljanja s npr. više stupića. Unutar te koncepcije između stupića se mogu konfigurirati odnosi gospodar-sluga. Upravljački se uređaj spaja preko stezaljki koje su jednostavne za servisiranje. Ovakve stezaljke olakšavaju montažu i kasnije održavanje. Nadalje, upravljački uređaj se može proširiti s upravljačkim elementima (kao npr. kodnim tipkovnicama) i / ili daljnjim priključnim jedinicama, npr. za indukcijske petlje.

BiSecur - certificiran i siguran bežični sustav

BiSecur - certificiran i siguran bežični sustav

Sustavima za kontrolu prilaza jednostavno se može upravljati i s bežičnim BiSecur sustavima. Novo osmišljen i izrazito siguran Hörmann BiSecur postupak zaključavanja sa stabilnim dometom bez mogućih smetnji u radu pruža sigurnost budući da nitko ne može kopirati Vaš bežični signal. Ispitano i certificirano od strane stručnjaka za sigurnost na Sveučilištu Ruhr u Bochumu.

Katalozi